GAMIFICATION OYUNLAŞTIRMA

“Oyun Mekaniklerinin, İstenen Davranışı Teşvik Etmek İçin Süreçle Bütünleştirilmesidir.”

Oyunlaştırma

#Gamification

Süreç oyunlaştırması ile şirketinizde rutin iş süreçlerini daha pratik ve sevdirilebilir hale getirmenize yardımcı oluyoruz. Oyunlaştırma ile çalışanların, iş süreçlerini içselleştirmesi için kolaylık oluşturuyoruz.

Oyunlaştırma işinde en bilindik örnek çikolatalı brokolidir. Brokoli sağlıklı fakat lezzetsiz bir gıda olabilir. Fakat çikolatayla kaplarsanız işte o zaman tercih edileceğini düşünürsünüz. Her ne kadar çikolata ile kaplasanız da brokoli çok da cazip değildir. Bu yüzden oyunlaştırmayı bir sos olarak düşünmektense yemeğin ana maddesi olarak kurgulamak gerekiyor. Burada yenilmesi gereken bir gıdanın cazip hale getirilmesi işleminde oyunlaştırma kullanılıyor. Rutin iş süreçlerinde oyunlaştırma kullanıldığı takdirde normalden daha fazla ilgi duyulmaktadır.

Gamification / Oyunlaştırma Nedir?

Oyunlaştırma en basit tabiriyle “oyun mekaniklerinin, istenen davranışı teşvik etmek için süreçle bütünleştirilmesidir.”

Oyunlaştırmanın hedefleri üst düzeyde güdülenmeye ulaştırmak, davranış değişikliği sağlamak ve yenilikçiliği teşvik etmektir. İş süreçleri rutin haliyle çok da eğlenceli olmayabilir. Çalışırken eğlenebilen insanlar daha verimli olur görüşüyle bazı süreçlerin tekrar düzenlenmesi gerekebilir. Oyunlaştırma tekniği ile süreçlerde iyileştirme ve geliştirme yapılabilir.

Bu durumda iş sürecini, uygun oyun öğeleriyle oyunlaştırabiliriz. Bunu yaparken kurumun kültürü, çalışan kitlesi gibi değişkenler göz önünde bulundurulduğundan özgün ve eğlenceli bir süreç ortaya çıkar. Çalışanlar daha verimli hale gelir, işini daha iyi sahiplenir.


Kurum, isteği doğrultusunda oyunlaştırma işlemleri bir platform üzerinden takip edilebilir. Bu sayede uygun olan oyunlaştırma dinamikleri (puan durumu, sayaç, statü..vb.) raporlanabilir.

Oyunlaştırma nedir sorusuna en önemli cevap; var olan bir sürece eklenebilen takviyedir. Yani, tek başına oyunlaştırma diye bir kurgu yoktur. Ya var olan bir sürece eklenmeli, ya da belirli bir amaç doğrultusunda kurgulanan süreçle beraber tasarlanmalı.

İş bir oyun değildir. Fakat oyunlaştırma işi mükemmel hale getirir!

Oyunlaştırılabilir Süreçler 

Oryantasyon

İşe yeni giren bir çalışan için en sıkıntılı süreç ilk zamanlar yaşadığı belirsizliktir. Bu belirsizliği azaltmak, şirketi ve diğer çalışanları tanımasını sağlamak için kolaylık sağlıyoruz.

Performans Yönetimi

Performans için tek motivatörün prim olduğunu düşünüyorsanız, yapılan araştırmaları tekrar incelemelisiniz. Tüm çalışanları kapsayan ve performansı yükseltecek süreçlere oyunsal öğeler ekleyerek prim dışında farklı motivatörler ekliyoruz.

Terfi ve Rotasyon Süreci

Çalışanların terfi zamanı geldiyse, bazı yetkinliklerinin de artması gerekecektir. Bu yetkinlikleri artırırken hem eğlenen hem de gelişen yönetici adaylarınız için terfi sürecinizi oyunlaştırıyoruz.

Proje Görevi

Projeler zorunlu ve yorucu olabilir. Burada çalışanların odağını arttırmak ve motivasyonlarını yükseltmek gerekiyor. Bu durumda oyunlaştırılmış proje görevleri çalışanlarınızdan daha çok verim almanızı sağlayacaktır.