İnsan kaynakları

Browsing Tag

İnsan Kaynakları Nedir?

Şirketlerin, işe alım, bordro, puantaj, oryantasyon, eğitim, iç süreçler gibi birçok fonksiyonunu yöneten insan kaynakları departmanıdır. Eskiden personel yönetimi olarak anılan, ilerleyen zamanlarda farklı fonksiyonlarla zenginleşen bir departmandır.

People Coultre

Günümüzde People Coultre olarak da anılan departmanın asıl görevi kurum ile çalışan arasında bir köprü ve aracı olmaktır. Mesela, Bazı kurumlar ölçeğe göre daha az ik çalışanı ile birçok fonksiyonu yerine getirmeye çalışır. Hatta, Bazı kurumlarda her fonksiyon ayrı birimden oluşur.

İnsan kaynaklarının ana fonksiyonları

 • Seçme ve yerleştirme.
 • Özlük ve iş kanunu uyumu.
 • Oryantasyon ve entegrasyon (Tutundurma)
 • Ücret yönetimi.
 • Performans yönetimi.
 • Kariyer yönetimi.
 • Eğitim ve gelişim yönetimi.

İk şirketlerde stratejik ortak olarak yer almalıdır. Aksi halde evrak onaylayan ve görev yapan bir birimden farkı olmaz. İk şirketlerde tutarlı politika yürütülmesinden sorumludur. Aynı zamanda adalet ve çalışan memnuniyeti gibi konularda da çalışmalar yapmaktadır. İş kanunu doğrultusunda mevcut işleyişi denetler ve yürütülmesini sağlar.

Kurum kültürü inşa eden, kültür değişikliği veya kültürü yaşatan departmandır. Aslında İnsan kaynakları yönetiminde esas amaçlardan birisi şirketin çalışılacak bir yer olmasını sağlamaktır. Bunun için de gereken tüm araçları kullanır.

İnsan Kaynakları Yönetiminin temel odakları

 • Planlama.
 • Örgütleme.
 • Yöneltme.
 • Koordinasyon.
 • Denetim.
 • Güdüleme.
 • Yetiştirme.

İKY temel fonksiyonlarını; işgücü planlaması, eğitim-geliştirme, performans değerlendirme, ödüllendirme, firma-çalışan ilişkisi, iç iletişim gibi konuları standartlaştırmak için kullanır. Yani, Turnover (çalışan devir hızı), iş verimliliği, maaş dengesi, norm kadro, yetkinlik bazlı yapılanma, çalışanın alması gereken teknik ve soft skill eğitimlerin tamamlanması gibi konulardan sorumludur.