Gamification Oyunlaştırma

Browsing Category

Gamification / Oyunlaştırma nedir?
Belirli olay ve süreçleri uygularken motive edilmek, eğlenceli hale getirebilmek, kolaylaştırmak ve daha kolay uyum sağlanmasına imkan tanımak olabilir.
Oyunlaştırma ne değildir?
Aslında oyun veya oyun oynamak değildir. Tam aksine yine ciddi işleyen sürece entegre olan oyun mekanikleridir. Yani hali hazırda olan bir sürece dahil edilen oyunsal öğelerden bahsediyoruz. Bu sebeple bir oyun değildir. Herhangi bir eğlenceli uygulama da oyunlaştırma olmayabilir. Buradaki temel fark asıl amaçtır. Amaç oynamaksa bu oyunlaştırma olmaz. Amaç davranışsal bir değişimse ve içinde oyunsal öğeler varsa bu oyunlaştırma olabilir. Süreci iyi analiz etmek gerekiyor.
Zor süreçleri kolaylaştıran, kolay süreçlerde eğlenceli bir etki bırakan süreklilik ve hızlandırıcı etkileri de bulunan gamification (oyunlaştırma), kurumlarda başta olmak üzere, eğitim, spor gibi faaliyetlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Gamification (Oyunlaştırma) da temel esas oyun değildir. Sadece oyunsal mekanik ve öğeleri herhangi bir sürecin içerisinde kullanışlı hale getirmektir. Yani oyunlaştırılmış bir süreçten bahsedilirken hedeflerde değil sadece araçlarda değişiklik olduğunu anlayabiliriz.