Gamification Oyunlaştırma

Browsing Category

Gamification / Oyunlaştırma nedir?

Belirli olay ve süreçleri uygularken motive edilmek, eğlenceli hale getirebilmek, kolaylaştırmak ve daha kolay uyum sağlanmasına imkan tanımak olabilir. Oyunlaştırma problem çözme metodudur. işyerinde performans, satış, eğitim, sadakat, pazarlama, ik ve birçok süreçte etkili sonuçlar üretir.

Gamification Oyunlaştırma ne değildir?

Aslında oyun veya oyun oynamak değildir. Tam aksine yine ciddi işleyen sürece entegre olan oyun mekanikleridir. Yani hali hazırda olan bir sürece dahil edilen oyunsal öğelerden bahsediyoruz. Bu sebeple bir oyun değildir. Herhangi bir eğlenceli uygulama da oyunlaştırma olmaz. Buradaki temel fark asıl amaçtır. Amaç oynamaksa bu oyunlaştırma olmaz. Amaç davranışsal bir değişimse ve içinde oyunsal öğeler varsa burada devreye oyunlaştırma girer. Süreci iyi analiz etmek gerekiyor.

Zor süreçleri kolaylaştıran, kolay süreçlerde eğlenceli bir etki bırakan süreklilik ve hızlandırıcı etkileri de bulunan oyunlaştırma, kurumlarda başta olmak üzere, eğitim, spor gibi faaliyetlerde de yaygın olarak kullanılıyor.

Oyunlaştırma da temel esas oyun değildir. Sadece oyunsal mekanik ve öğeleri herhangi bir sürecin içerisinde kullanışlı hale getirmektir. Yani oyunlaştırılmış bir süreçten bahsedilirken hedeflerde değil sadece araçlarda değişiklik olduğunu anlarız.

Oyunlaştırma tarih boyunca insanların basit bir şekilde faydalandığı etkili sonuçlar aldıkları başarılı bir metotdur. Annelerin çocuklarıyla olan iletişiminde yararlandığı bu metod ile çeşitli görevler yaptırma ve süreçleri kolaylaştırmayı başarmıştır. İşyerlerinde farklı çalışanların bir arada olması, kaynaşması, enerjik ve eğlenceli ortam anlayışı, işlerini doğru ve başarıyla tamamlamaları hatta eğitimlerde etkili öğrenmeyi oyunlaştırma ile gerçekleştirebilirsiniz.

Bu sayede mevcut disiplinleri yumuşatır, pratikleştirir, eğlenceli ve başarılı hale dönüştürürsünüz. Profesyonel oyunlaştırma kurguları için bir danışmandan destek alıp, büyük ölçekli şirketlerin süreçleri için de oyunlaştırma şirketleriyle işbirliği yapmalısınız.