Eğitim

Zihin, öğrenme sürecinde ihtiyaç duyduğu motivasyonu eğitimle sağlar.
Çeşitli eğitimleri oyun tabanlı olarak şirketiniz çalışanları ve yöneticilerine sunuyoruz.

oyun, en değerli öğrenme aracıdır

Neden Oyun Tabanlı Öğrenme?

Öğrenmenin bazı temel ilkeleri geleneksel öğrenmeyi yetersiz bırakıyor. Bu kısımda daha uygulamaya dönük ve metafor kullanılan öğrenme biçimlerine geçilmesi gerekiyor. Özellikle düşünce becerileri eğitimleri geleneksel eğitim sistemiyle başarısız olurken daha uygulamalı ve deneysel olan biçimler faydalı oluyor.

Bu bilgiler doğrultusunda özellike düşünce becerileri eğitiminde oyuncakların kullanması, bireyin öğrenmeye daha hızlı adapte olmasını ve beynin prefrontal korteksine (ön frontal lob) doğrudan etki ettiği gözlemlenmiştir. Düşünce becerilerini harekete geçiren ve onları geliştirmeye yarayan çeşitli oyuncaklar ile, bunları kime, hangi ölçüde ve nasıl uygulanacağını bilen bir danışman sayesinde oyun tabanlı öğrenme süreci başlamış olur.

Öğrenim sürecinde oyunların belirli periyodlarda tekrarlanması gerekmektedir. Bu sürdürülebilirlik öğrenme için gerekli nöronlar arası bağları kuvvetlendirir. Bu sayede kalıcı öğrenme sağlanmış olur. Yapılan araştırmalarda bilinçli ve belirli süreli oyun oynamanın bilişsel işlevleri geliştirdiği gözlemlenmiştir. Bunlar; dikkat, algılama, el-göz koordinasyonu, tepki verme süresi, konsantrasyon gibi önemli işlevlerdir.

Öğrenme, problem çözme ile pekişir.
Öğrenme, motivasyona dayanır.
Geri bildirim, öğrenme etkililiğini arttırır.
Öğrenme, deneyimlere dayanır.
Herkesin öğrenme kapasitesi farklıdır.