Stem

Browsing Category

STEM nedir? Farklı bilimsel disiplinlerin bir arada ve bağlantılı olarak öğrenilmesi yaklaşımıdır. Kelime anlamı; Science (Fen), Technology (Teknoloji ), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. İlk ve orta öğrenim çağlarında bu disiplinleri ayrıştırarak öğretilmesinin sakıncalı olacağı düşünüldüğü için ortaya çıkmıştır.
Stem Destekleri
Akademisyenler ve okulların yanı sıra çoğu ülkede bu konuya ağırlık verilmiştir. Hatta ABD de 2012 yılından itibaren başkanlık önderliğinde eğitimi teşvik için öğretmen ödeneği sağlanmaya başlamıştır. Ülkemizde de birçok okul tarafından uygulanmakta olan sistem bilimin daha iyi kavranması için oldukça etkilidir.
Stem Neden Önemli
Öğrenim yıllarının başında öğrencilere yönelik fen derslerinin önemi ve anlamı açısından çok gerekli bir sistemdir. Bilimsel disiplinleri ardışık ve bağdaştırarak içeren müfredatıyla anlaşılması ve yorumlanması daha kolaydır. Ortak teorik eğitim ve deneyler ile de öğrencilerin bu alandaki yeteneklerini fark etmelerini ve ilgilerini arttırmalarını amaçlar.
Bu sayede öğrenci bilimsel bilgiye erken yaşta kafası karışmadan rahatlıkla ulaşabilir, bilimsel altyapısını oluşturabilir ve bu konuda fikir yürütme, yorum yapma, analiz etme gibi süreçleri kurgulayabilir.