Kategoriler
Kurumsal

Stajyer: Okulun Sonu, İşin Başı

Stajyer kurumların ilginç yapısıdır. Ne içindedir kurumun. Ne de büsbütün dışında. Tam olarak çalışanı değildir. Ama yabancı da. Stajyer sistemine 2 açıdan bakmakta yarar var. Hem kurum açısından hem de stajyer açısından. Böylelikle empatik bir zeminde iki tarafı anlayabiliriz.   Öncelikle staj yapmak isteyen bireyin amacı nedir? Teoride kazandığı bilgiyi pratikte yoğurmak mı? Veya staj […]

Kategoriler
ideal işyeri Kurumsal

Kurumlar da Altyapı Hakkında

Kurumlar personel ihtiyaçlarını tespit ettikten sonra bunu en az maliyetle tedarik etmek isterler. Neticede kar amacı güden kurumların en büyük handikapı maliyettir.   Kurum içinde yapılan tüm gelişmeler maliyet esası gözetilerek yapılır. Ki bunları teknolojik yatırım, personel istihdamı, yan haklar, tesis giderleri gibi zaruri ihtiyaçlar olarak değerlendirebiliriz. Örneğin tesise alınacak bir makinenin satın alımına müteakip […]